Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στη παρακάτω φόρμα:

Ιατρικός Σύλλογος Λακωνίας

Αρχιδάμου 77, Σπάρτη
Λακωνία, Ελλάδα

Τηλ. 2731026731

Ωράριο Λειτουργίας:
Δευτέρα - Παρασκευή
08:00πμ - 12:00μμ
Τρίτη - Πέμπτη
10:00μμ-14:00μμ
     Τετάρτη
16:00μμ-20:00μμ

*Οι εγγραφές - διαγραφές και οι αναγγελίες έναρξης ιατρείων θα γίνονται με ραντεβού.

Βάσει του νόμου 4512 άρθρο 295 και π.5:

5. Σε περίπτωση μετεγγραφής, η εγγραφή στο νέο Σύλ-

λογο γίνεται ταυτόχρονα με τη διαγραφή του ιατρού από

τον προηγούμενο, ηλεκτρονικά. Ο ιατρός υποχρεούται

εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών να προ-

σέλθει αυτοπροσώπως για να επιβεβαιώσει τη μετεγγρα-

φή του. Σε διαφορετική περίπτωση, διαγράφεται μετά

από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.