ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΕΗ Α.Ε./ΔΥΑΕ ΣΜΕ-1/2021 ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 22 ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΗ.pdf
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΙΣΑ ΣΜΕ 1-2021 ΔΕΗ.pdf
ANAKOINΩΣΗ ΣΜΕ1-21 ΔΕΗ.pdf