ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΟΠΥΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΠ 5366Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, με αρ. πρωτ. ΔΒ4Γ/Γ55/7/3.4.2020, με θέμα: «Οδηγίες συνταγογράφησης».

Το παρόν σας αποστέλλεται προς ενημέρωσή σας και με την παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη της περιοχής ευθύνης σας.

Για τον ΠΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΑΠ 5365_Οδηγίες Συνταγογράφησης 03.04.2020_ΔΙΑΒΙΒ ΑΠ 5366.pdf