ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΑγαπητές/οί συνάδελφοι

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις σας μπορείτε να λάβετε βεβαίωση εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο Λακωνίας με ηλεκτρονική αίτηση. Προϋπόθεση για να σταλεί η βεβαίωση είναι να έχει εξοφληθεί η συνδρομή τουλάχιστον για το πρώτο εξάμηνο 2020 και η απόδειξη να έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά. Λόγω της επείγουσας κατάστασης, τα υπόλοιπα έγγραφα που ζητούνται από τη νομοθεσία ετησίως, θα ζητηθούν όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

Η Πρόεδρος του ΙΣΛ
Μ. Τσιρώνη