Τι δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσωΠρέπει να έχετε μαζί σας ταυτότητα και δίπλωμα