περίληψη της διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την «Ανάδειξη Αναδόχου Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας» του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (υπ’αριθμ.διακ.38/2022)ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

8168 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦ.-ΕΠΙΜ-ΔΗΜ.pdf
ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ.pdf