Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στο ΓΝ. Λακωνίας - Ν.Μ. ΣπάρτηςΗ στελέχωση των κλινικών του Νοσοκομείου μας στην παρούσα χρονική περίοδο έχει ως εξής:

Στην Καρδιολογική Κλινική της ΝΜ Σπάρτης είναι υπηρετούν τρείς (3) ειδικευμένοι ιατροί.

Στην Παιδιατρική Κλινική του ΓΝ Λακωνίας - ΝΜ Σπάρτης υπηρετούν τρείς (3) ειδικευμένοι ιατροί ως εξής: ένας Ιατρός ΕΣΥ, ένας Επικουρικός και ένας με σύμβαση εργασίας με την 6η ΥΠΕ.

Η θέση του Ψυχιατρικού Ιατρείου είναι μοναδική στον Οργανισμό της ΝΜ Σπάρτης.

Στην ειδικότητα της Παθολογίας υπηρετούν συνολικά πέντε (5) ειδικευμένοι ιατροί.

Στο Πνευμονολογικό Ιατρείο της ΝΜ Σπάρτης υπηρετεί μια (1) ειδικευμένη ιατρός.

Στην ΜΤΝ υπηρετούν δυο (2) ειδικευμένοι ιατροί.Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 12/08/2022 και ώρα 12:00 και λήγει στις 02/09/2022 και ώρα 24:00.

Θα αποτελούσε για εμάς συμβολή στην προσπάθειά μας, η ενημέρωση των μελών σας για την πρόσκληση – προκήρυξη του Φορέα μας.

Συνημμένα σας προωθούμε την προκήρυξη των θέσεων.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.Για το ΓΝ Λακωνίας

Η ΔιοικήτριαΕύη Παπαγεωργίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ.pdf