ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣΑξιότιμες/οι κ. συνάδελφοι,
Σας καλούμε σε Ετήσια Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 και ώρα 18:00 στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου.
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, καλείστε σε πρώτη επαναληπτική Συνεδρίαση την Τρίτη 24 Μαΐου 2022 και ώρα 18:00.
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, καλείστε σε δεύτερη επαναληπτική Συνεδρίαση την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 18:00.

Θέματα Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης:
1. Ο απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους
3. Ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους
4. Η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής

Η Πρόεδρος Μ. Τσιρώνη