ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Π.Ι.Σ._ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19Καλημέρα,
Καθώς η πανδημία της covid-19 μπαίνει σε μία νέα φάση, αισθανόμαστε ότι θα ήταν ιδιαιτέρως
χρήσιμο να γνωρίζουμε την επίπτωσή της και στο ιατρικό προσωπικό της χώρας. Για το λόγο
αυτό,παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το συνημμένο ερωτηματολόγιο μέχρι την Τρίτη 25/05/2021 προκειμένω να αποσταλεί στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
Ευχαριστώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕΛΗ.docx