ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΙΑΤΡΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΩΝΚαλημέρα, αναφορικά με την επιθυμία εμβολιασμού των ιατρών μελών του Συλλόγου, καθώς και του προσωπικού που εργάζεται στα ιατρεία, διαγνωστικά εργαστήρια, πολυϊατρεία, σας ενημερώνουμε ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα έχει τη δυνατότητα να προωθεί στο Υπουργείο Υγείας νέα στοιχεία για τους ως άνω αναφερόμενους εμβολιασμούς, έως την Τετάρτη, 24/3/2021. Σας προωθούμε τους δύο συνδέσμους, μέσω των οποίων θα επιλέξετε με τη χρήση της κατάλληλης πλατφόρμας που έχουμε δημιουργήσει, τη διαδικασία εισαγωγής στοιχείων για πρόθεση εμβολιασμού.

Οι σύνδεσμοι αυτοί θα αφορούν:

1) Ιατρούς που δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα η δυνατότητα εμβολιασμού τους ή τυχόν νέες εγγραφές ιατρών.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PifFyZjaR0y5xpp5GhVt48UtE89PKu5Ll071GRAawqBUN1FMRE0wS1NFUlhLMlYxVjNHS1owTktaOS4u

2) Προσωπικό ιατρείων/διαγνωστικών κέντρων/πολυϊατρείων που εκκρεμεί η δυνατότητα εμβολιασμού τους ή δεν είχε δηλωθεί αρχικά η επιθυμία εμβολιασμού.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ IAΤΡΕΙΑ-ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΚΛΠ (ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PifFyZjaR0y5xpp5GhVt48UtE89PKu5Ll071GRAawqBURTRCRzhRWFVCVDRQWUZLQUE1VzhTTDBXVS4u

Ωστόσο, μετά το πέρας της τελικής καταληκτικής ημερομηνίας της 24/3/2021, τόσο οι ιατροί, όσο και το προσωπικό των ιατρείων/διαγνωστικών κέντρων/πολυϊατρείων, θα πρέπει να απευθύνονται στην αντίστοιχη υπηρεσία, στη διεύθυνση: emvolio.gov.gr.

Ευχαριστώ